PRIVACY VERKLARING & COOKIEGEBRUIK

Booyink Steengoed Straatwerk vind uw privacy belangrijk! Daarom proberen we deze zo goed mogelijk te beschermen. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. In deze verklaring wordt tevens het gebruik van cookies beschreven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Booyink Steengoed Straatwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via hubert@booyinkstraatwerk.nl dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om u in staat te stellen gebruik te maken van onze website
• Om service te bieden via verschillende kanalen zoals e-mail, telefoon en social media als Facebook
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en verzendingen per mail of post
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Booyink Steengoed Straatwerk neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS

We  bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt worden, of zo lang als het nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Booyink Steengoed Straatwerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies. Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Booyink Steengoed Straatwerk gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Op onze website staat een link naar de Facebook pagina van Booyink Steengoed Straatwerk. Facebook heeft zijn eigen privacyverklaring.

GEBRUIK VAN FOTO’S VAN PERSONEN OP ONZE WEBSITE

Booyink Steengoed Straatwerk gebruikt geen foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Mocht dit wel het geval zijn dan vragen we deze personen vooraf om toestemming. Staat u (of een familielid of kind) op één van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met hubert@booyinkstraatwerk.nl zodat we de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen. Soms plaatsen we foto’s van onze projecten. We vragen de klant vooraf om goedkeuring. Onze projecten krijgen online een PROJECT-naam met een letter van het alfabet daaropvolgend. Booyink Steengoed Straatwerk plaatst geen achternamen i.v.m. de privacy van onze klanten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Booyink Steengoed Straatwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hubert@booyinkstraatwerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Booyink Steengoed Straatwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Booyink Steengoed Straatwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hubert@booyinkstraatwerk.nl.

CONTACT

Booyink Steengoed Straatwerk
Hubert Booyink
Weemselerweg 11
7665 TX Albergen
hubert@booyinkstraatwerk.nl
www.booyinkstraatwerk.nl

Mochten er wijzigingen in deze privacyverklaring worden doorgevoerd dan ziet u dit terug aan de plaatsingsdatum.

Plaatsingsdatum: 22 november 2019.